AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGE

A Mészöly Miklós Egyesület az író halála után, 2002-ben kezdte meg működését; első elnöke az író özvegye, Polcz Alaine, alelnöke Szörényi László irodalomtörténész, titkára Fogarassy Miklós (1939–2013) volt. Az Egyesület fő célkitűzése kezdettől fogva az író hagyatékának gondozása, jogi és szellemi téren egyaránt. Polcz Alaine és az Egyesület 2004-ben Mészöly Miklós-díjat alapított az új szellemű irodalom támogatása érdekében, a díjat ez évtől kezdődően az író születése napján, január 19-én szülővárosában, Szekszárdon a Mészöly-emléknap keretében adják át. Az Egyesület Szekszárd Város Önkormányzatával és a PAD Egyesülettel együttműködésben gondoskodik az emléknap szervezési és szakmai kereteiről, programjáról. Ugyanezen intézmények működtetik 2013-tól a Szekszárdi Magasiskola íróakadémiát, amely minden év júliusának második hetében íróiskolát rendez az Irodalom Háza – Mészöly Miklós Emlékmúzeumban.

Az Egyesület Kisoroszi önkormányzatával együttműködésben évi két Mészöly-napot szervez a községben, amely nem csupán Mészöly második lakhelye volt a hatvanas évek végétől haláláig, de fontos találkozási ponttá is vált az új irodalom és az új szellemű közéletiség képviselői számára.

A Petőfi Irodalmi Múzeummal közös konferenciasorozatot indítottunk 2017-ben, az egyes ülésszakok Miklós-nap (december 6.) közelében zajlanak.

Az Egyesület – a Mészöly-hagyaték gondozásának változatos formáiban – együttműködik a hagyatékban érintett intézményekkel: a PIM-mel, a szekszárdi Irodalom Házával, a Jelenkor Könyvkiadóval, a Pécsi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájával és Illyés Gyula Főiskolai Karával (Szekszárd), az Országos Széchényi Könyvtárral.

Lehetőségeihez mérten igyekszik a Mészöly-művek, illetve az életműhöz kapcsolódó irodalmi, kultúr- és társadalomtörténeti kontextusok kutatását és a kutatások eredményeinek közzétételét támogatni, az új prózairodalom kritikai feldolgozását, összefüggéseinek elemzését elősegíteni.

Az Egyesület jelenlegi fő célkitűzései között szerepel az író születésének évében, 2021-ben Mészöly-emlékévet szervezni, az életművet és szerteágazó, gazdag szellemi környezetét minél szélesebb körben ismertté tenni.