Mészöly Miklós-konferencia az Irodalmi Magazinnal

Az Irodalmi Magazin szeptember 10-én centenáriumi Mészöly-konferenciát szervez.

Az előadások absztraktjai az alábbi linkről tölthetők le.

Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum, Díszterem

Program:
10:00–10:10 Megnyitó – Molnár Krisztina
10:10–11:20 Kerekasztal: a Mészöly Miklós-életmű helye a 20. századi magyar prózairodalomban
Kondor Péter János beszélget Szörényi Lászlóval, Szkárosi Endrével és Urbanik Tímeával
11:20–11:30 Kávészünet

11:30–12:50 A Mészöly-olvasás kihívásai: tér és idő, szekcióelnök: Kondor Péter János
11:30–11:45 Bengi László: Az idő és a tér tapasztalata a Pontos történetek, útközben című regényben
11:45 –12:00 Győri Orsolya: A tér „emlékezete”. (Fakó foszlányok nagy esők évadján; Ló-regény)
12:00–12:15 Vásári Melinda: Az atmoszféra és a tér-idő szerepe Mészöly Miklós írásművészetében
12:15 –12:30 Tanos Márton: Mi az, ami „van”? A mészölyi „időparadoxonról”
12:30–12:50 Vita
12:50–14:00 Ebédszünet

14:00–15:20 Elbeszélés, fordulópontok és francia kapcsolatok, szekcióelnök: László Laura
14.00–14.15 Lovizer Lilla: „Az őszinteség a legkörmönfontabb elhallgatás”. Az elbeszélés lehetőségei Az atléta halálában
14:15–14:30 Hoványi Márton: Imitatio Libri. A biblikus beszédmód archaizáló felújítása. Mészöly Miklós Saulus című regényéről
14:30–14:45 Szentesi Zsolt: Határpont és korszakforduló (Mészöly Miklós: Alakulások)
14:45–15:00 Szentpály Miklós: Újrarendezett hagyományok. Proust, Camus és Mészöly rendszerformáló párbeszédei
15.00–15.20 Vita
15.20–15.30 Kávészünet

15:30–16:35 A sokoldalú életmű: dráma, vers, mese, szekcióelnök: Molnár Krisztina
15:30–15:45 Maczák Ibolya: Kis modern(kori) abszurd. Mészöly Miklós drámái
15:45–16:00 Osztroluczky Sarolta: „Tegnapi evező-nyom”. Táj és tekintet Mészöly Miklós lírájában
16:00–16:15 Lovász Andrea: Vissza a mesékhez. Mészöly Miklós meséiről
16:15–16:35 Vita
16.35–16:45 Kávészünet

16:45–18:10 Érintkezési pontok: film, levelezés, hagyaték, szekcióelnök: Pataky Adrienn
16:45–17:00 Benke Attila: A gondoskodó elnyomás formanyelve. A paternalista hatalom ábrázolása a Magasiskolában és Gaál István filmadaptációjában
17:00–17:15 László Laura: Montázstechnika a Filmben és adaptációjában
17:15–17:30 Hernádi Mária: Társas menedék. Mészöly Miklós, Polcz Alaine, Nemes Nagy Ágnes és Lengyel Balázs levelezése
17:30–17:50 Borbás Andrea–Lovas Csilla: „Mennyit kellene és lehetne írni!”
Mészöly Miklós kéziratos hagyatéka a Petőfi Irodalmi Múzeumban, a Mészöly Miklós Emlékház és a hagyaték Szekszárdon.
17:50–18:10 Vita