MÉSZÖLY 100

2021-ben lenne százéves Mészöly Miklós. A centenárium fontos kihívást jelent nemcsak Egyesületünknek, hanem az egész modern és kortárs magyar irodalomnak is. Nemcsak a kiterjedt és immár majd két évtizedes távlatba került, kritikailag jelentősen feldolgozott mészölyi életmű áttekintő és összefüggő vizsgálatára, értékeinek népszerűsítésére ad alkalmat, hanem alapvető számvetésre is: az életmű szerves összefüggéseiből feltárható magyar irodalmi modernség újszerű értelmezésére, illetve az új magyar próza és általában a magyar irodalmi – és természetesen nyelvi – gondolkodás új példáinak vizsgálatára.

A Mészöly Miklós Egyesület felkér két olyan írószervezetet, amelynek Mészöly is tagja volt: a Magyar Írószövetséget és a Szépírók Társaságát, hogy a centenáriumi év rendezvényeiben támogassák szándékainkat és szervezőmunkánkat, továbbá indítványozzák a centenárium hivatalos emlékévvé nyilvánítását.  Bizton reméljük, hogy az irodalom és az irodalomtudomány iránt elkötelezett társszervezetek támogatásával méltó minőségű és kiterjedésű centenárium helyezheti ismét szellemi életünk középpontjába a magyar irodalom által képviselt, megjelenített és lehetőségeihez mérten alakított egyetemes értékeket az egész országban, illetve a határainkon túl élő magyar olvasók körében ugyanúgy, mint a sok fordítás segítségével a külföldi közönség előtt is.

Dr. Szörényi László                                                                                                  Dr. Szkárosi Endre

           elnök                                                                                                               ügyvezető alelnök