ELNÖKSÉGI TAGOK

A Mészöly Miklós Egyesület tiszteletbeli elnöke:

Dr. Jankovics József
(1949–2021)
professor emeritus:
MTA BTK Irodalomtudományi Intézet

A Mészöly Miklós Egyesület elnöksége:

Dr. Szörényi László — elnök
professor emeritus:
SZTE BTK, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet
Dr. Szkárosi Endre — ügyvezető alelnök
költő, irodalomtörténész
egyetemi tanár: ELTE BTK
Baranyai László — tag
író
Nagy Boglárka — tag
főszerkesztő: Jelenkor Könyvkiadó
Ódor János — tag
múzeumigazgató:
Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd