„Én az áttételességből és az elvonatkoztatásból, vagyis a világ algebrájából indultam ki, hogy később, vénségemre, érdekelni kezdjen a világ intenzív gazdagsága, freskója, totalitása.”
MÉSZÖLY MIKLÓS